Κ.Ε.Σ.Υ. Φθιώτιδας

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2
Λαμία 351 32
Τηλ: 22310-66162, 66163
Φαξ.: 22310-25226
e-mail: mail@kesy.fth.sch.gr

Η Ίδρυση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) προβλέπεται στο άρθρο 6 του νόμου 4547/2018 και η κατανομή των θέσεων από το ΦΕΚ 3233Β/2018.

Στο Κ.Ε.Σ.Υ. Φθιώτιδας προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις :
ΠΕ60 ή ΠΕ61 (Νηπιαγωγών)2
ΠΕ70 ή ΠΕ71 (Δασκάλων) 3
ΠΕ02 (Φιλολόγων) 2
ΠΕ03(Μαθηματικών) ή ΠΕ04 (Φυσικών επιστημών) 1
ΠΕ21 – Λογοθεραπευτών 1
ΠΕ23- Ψυχολόγων 3
ΠΕ28- Φυσιοθεραπευτών 1
ΠΕ29- Εργοθεραπευτών 1
ΠΕ30- Κοινωνικών Λειτουργών 3
Εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό 2
Διοικητική Υπάλληλος 1