Σχολεία

ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχολικό έτος 2019-2020

 

ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

 • Δήμητρα Τσώνη & Μαρία Μπίσια (Εκπαιδευτικοί)
 • Ελένη Χριστοδούλου (Κοινωνική Λειτουργός)
 • Χρυσούλα Σπανού & Ιωάννης Κυργιόπουλος (Ψυχολόγοι)

 

ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

 • Κωνσταντίνα Ζαχαρή, Μαρία Μπίσια και Δήμητρα Τσώνη (Εκπαιδευτικοί)
 • Ελένη Μητσοπούλου & Νικόλαος Παπανικολάου (Κοινωνικοί Λειτουργοί)
 • Σταυρούλα Χαϊντούτη & Κωνσταντίνα Φλέγγα (Ψυχολόγοι)

 

ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ

 • Βερόνικα Μπακόλα & Ιωάννης Μπαρμπάτσης (Εκπαιδευτικοί)
 • Βασιλική Αλβέρτη (Κοινωνική Λειτουργός)
 • Ιωάννης Κυργιόπουλος & Χρυσούλα Σπανού (Ψυχολόγοι)

 

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 • Δημήτριος Καλοδήμος (Εκπαιδευτικός)
 • Ελένη Χριστοδούλου (Κοινωνική Λειτουργός)