Προκήρυξη και καθορισμός του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Λιμενοφυλάκων

Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας με τους συνδέσμους εδώ

Η Προκήρυξη του Λιμενικού εδώ

Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2018-2019.

το ΦΕΚ

Πηγή