Διευκρινήσεις για το ?άθη?α Αρχές Οικονο?ικής Θεωρίας

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με ΑΔΑ: Β45Χ9-ΟΚΕ : “Υπενθυ?ίζεται ότι όσοι ?αθητές έχουν ήδη επιλέξει ως ?άθη?α επιλογής στο σχολείο τους το ?άθη?α Αρχές Οικονο?ικής Θεωρίας, θα δηλώσουν το Φεβρουάριο ?ε την Αίτηση-?ήλωση αν θα το εξεταστούν πανελλαδικά ή όχι. Αν ?εν δηλώσουν ότι θα το εξεταστούν πανελλαδικά (άρα έχοντας υποχρεωτικά επιλέξει και το ?άθη?α Μαθη?ατικά και Στοιχεία Στατιστικής), τότε θα ?πορούν να […]

Read more

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ 2013

Α. ?ε τα εξεταζό?ενα ?αθή?ατα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου ?αθή?ατος γενικής παιδείας και των επιστη?ονικών πεδίων Β. ?ε την πρόσβαση στην τριτοβάθ?ια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση. πατήστε εδώ απαραίτητα τα ΦΕΚ: 391Β/2006 και 3010Β/2012

Read more

Επιστημονικό Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Εκπαίδευση και Απασχόληση

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. Για το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ. Για την αφίσα του συνεδρίου πατήστε εδώ

Read more

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

(Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και eTwinning) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 η εγκύκλιος:as_egkyklios_2012

Read more

Συλλογή στοιχείων σχετικά με την ανάθεση του μαθήματος ΣΕΠ στις σχολικές μονάδες Δ.Ε., για το σχολικό έτος 2012 ? 2013

1. Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και την ορθή εφαρμογή του θεσμού του ΣΕΠ στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γυμνασίων της χώρας να συμπληρώσουν και να αποστείλουν μόνο ηλεκτρονικά το συνημμένο Πίνακα 1 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟN ΣΕΠ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ) στο αρμόδιο ΚΕΣΥΠ της περιοχής τους το αργότερο μέχρι τις 31-10-2012. Σε ό,τι αφορά […]

Read more

Αποσπάσεις και Τοποθετήσεις Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Αποσπάσεις και Τοποθετήσεις Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας http://stellad.pde.sch.gr/images/pdeFiles/pdfs/20120924_apospaseis_topothetiseis_kesyp_stereas.pdf Κύρωση αξιολογικού πίνακα επιλογής Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Θ09-Υ6Ι

Read more
1 62 63 64