ΘΕΜΑ: «Ανάγκες Κ.Ε.Σ.Υ.».
ΣΧΕΤ. η υπ’ αριθ. 51382/ΓΔ4/5-5-2020 εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ

Αναφορικά με την παραπάνω σχετική εγκύκλιο και τις ανάγκες του Κ.Ε.Σ.Υ. Φθιώτιδας, εισηγούμαστε τα εξής:
• Τρεις θέσεις ψυχολόγων ΠΕ 23, η μία στη θέση ψυχολόγου, που παραιτήθηκε 31-3-2020.
• Τρεις θέσεις κοινωνικών λειτουργών ΠΕ 30, καθώς μία μόνιμη κοινωνική λειτουργός θα κάνει χρήση άδειας ειδικού σκοπού από Δευτέρα 11-5-2020.
• Μία θέση εκπαιδευτικού ΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ 70 ή ΠΕ 71.
• Μία θέση ΕΕΠ ή Εκπαιδευτικού για διοικητική υποστήριξη.
Εφόσον διατεθεί το παραπάνω προσωπικό, θα συγκροτηθούν έξι διεπιστημονικές ομάδες και θα διενεργούνται αξιολογήσεις σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες, σε εννέα (9) καλά αεριζόμενες αίθουσες σε δύο βάρδιες, πρωινό και απογευματινό ωράριο. Στις δύο βάρδιες θα διατεθούν και τα δύο άτομα του διοικητικού προσωπικού.
Είναι ευνόητο ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα για όλα τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας έναντι COVID-19 κατ΄ αντιστοιχία με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και με ό,τι ισχύει στις σχολικές μονάδες (όπως αυτές περιλαμβάνονται στην με αρ. πρωτ. 51380/Δ2/5-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.), όπως προμήθεια αντισηπτικών, μασκών, γαντιών, καθαριότητα στην αλλαγή της βάρδιας και στο τέλος της απογευματινής βάρδιας καθημερινά.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ 70/ΠΕ 02 ΕΑΕ M ed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code