rsz mak 1

02-02-23 Κοινοποίηση οριστικών πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση με επιλογή θέσεων Διευθυντών/τριών Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) κατόπιν εξέτασης ενστάσεων

Οριστικός_πίνακας_δεκτών_ΠΕΠΑΛ.xlsx

Οριστικός_πίνακας_Μη_δεκτών_ΠΕΠΑΛ.xlsx

Source: Υπ. Παιδείας