ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Σύμφωνα με την 66η εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για τις δημόσιες υπηρεσίες ισχύουν τα εξής σύμφωνα με την  Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138) ΚΥΑ με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας… Περισσότερα…

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Καλή σχολική χρονιά! Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/3-8-21) τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) μετονομάστηκαν σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,… Περισσότερα…