ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΕΒΠ-ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 2023-24

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ -ΕΒΠ-ΣΧ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 2023-24 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Α_ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ_ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Β_ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ_ΕΒΠ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ… Περισσότερα…