ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΕΔΑΣΥ ΜΕΣΩ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-ΓΥΜΝ-ΛΥΚ (ΚΕΔΑΣΥ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΚΕΔΑΣΥ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΚΕΔΑΣΥ)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3-ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ 2024-25

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ 2024-25

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟ-ΑΘΜΙΑ

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟ-ΒΘΜΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡA-ΕΚΕΨΥΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ