Ν4823-2021-ΚΕΔΑΣΥ   “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”

ΦΕΚ 5614-2018-ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ

ΦΕΚ 5009-2021-ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΔΕΥ-ΕΔΥ

ΦΕΚ 3233-2018-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΕΣΥ

ΦΕΚ 4070-2021-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

ΦΕΚ 3842-2021 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΣΕ ΕΔΥ-ΚΕΔΑΣΥ

ΦΕΚ 6088 2021-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

Ν4547-2018-ΚΕΣΥ

Ν3699-2008 “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”