11-05-21 50 Νέα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία στη χώρα μας, 112 στο σύνολο από τη νέα σχολική χρονιά

11-05-21 Read More …

Μακρή για γενική-επαγγελματική εκπαίδευση: 453 νέα προγράμματα σπουδών

Μακρή Read More …

Παράταση τουσχολικ. έτους, ακύρωση προαγωικών και απολυτήριων εξετάσεων, έναρξη Πανελλαδικών Εξετάσεων στις 14/6(ΓΕΛ), 15/6(ΕΠΑΛ).

22-04-21 Read More …

15-04-2021 Ομάδα Εργασίας Υπ. Παιδείας για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

15-04-2021 Read More …