Εγκύκλιος ενεργοποίησης 7μελών επιτροπών για την εισαγωγή με το 5% στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

25-11-20 Read More …

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2020: Η ΑνΑΔ Κύπρου ως Εθνικό Σημείο Επαφής

Η Read More …