ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 120126/ΓΔ4 Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021. (ΦΕΚ-12 Σεπτεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3882

https://www.especial.gr/wp-content/uploads/2020/09/apofash-sugxronhs-eks-apostasews-2020-21.pdf