02-12-20 Συνεργασία ΥΠΑΙΘ με Πρεσβεία της Ολλανδίας και το Orange Grove με θέμα προγράμματα επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

02-12-20 Read More …

Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων και των βρεφικών σταθμών αλλά συνέχιση της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

Κοινή Read More …

Δημοσίευση ηλεκτρονικών εκδόσεων του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ-Η δεύτερη μελέτη με τίτλο “Compulsory Education in Europe-2020/21” αφορά στο θέμα: η «Υποχρεωτική Εκπαίδευση στην Ευρώπη -2020/2021»

Οι Read More …