Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Σχ. Δραστηριοτήτων και αποστολή εντύπων

Ολοκληρώθηκαν και φέτος οι εργασίες των εκατόν εικοσιτριών (123) προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για το σχ. Έτος 2016-17, σύμφωνα με την υπ αριθ. Πρωτ. 170596 / 13-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΘ, καθώς και οι παρουσιάσεις στα σχολεία και την τοπική κοινότητα. Οι υπεύθυνοι καθηγητές του Προγράμματος, πρέπει να αποστείλουν στο γρ. Σχολικών Δραστηριοτήτων/στο ΚΕΣΥΠ μέχρι 30 Ιουνίου 2017 τα εξής:
1. Αντίγραφο του ημερολογίου εργασιών και δραστηριοτήτων από το οποίο ενημερώνονται ο Διευθυντής του σχολείου και ο σύλλογος καθηγητών.
2. Αντίγραφο της εργασίας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Μετά το τέλος του προγράμματος, αποστέλλεται ένα τουλάχιστον αντίγραφο της εργασίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τους εκπαιδευτικούς και τις ομάδες μαθητών /τριών που υλοποίησαν προγράμματα Π.Ε, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών και Αγωγής Σταδιοδρομίας για το σχ. Έτος 2016-17.