26ος εισαγωγικός διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τον αριθμό εισακτέων και την κατανομή τους στα τμήματα εξειδίκευσης για την ΕΣΔΔ.

Το ΦΕΚ εδώ