Εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Η προκήρυξη εδώ
Η αίτηση εισαγωγής εδώ

Προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών στις Α.Ε.Ν.

Πρώτης Γενικής κατηγορίας ως 11/07/2019
Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας ως 08/08/2019
Πρώτης και Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας ως 11/07/2019