Εγγραφή στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για το σχολ.έτος 2019-20

Η προκήρυξη και η αίτηση εδώ για την εισαγωγή 6.405 μαθητών και μαθητριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για
το σχολικό έτος 2019-2020.
Δικαιούχοι είναι νέοι και νέες απόφοιτοι της Α΄ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ηλικίας 16 έως 23 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαμβάνει τις Τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.
Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της προτίμησής τους ΑΙΤΗΣΗ, από 18/6/2019 έως 30/8/2019.
Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση /Τ.K.35100, τηλ. 22310 -24151, 22310-51231) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
3 Κομμωτικής Τέχνης 
4 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 
6 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 
7 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών