20-10-20 Δημοσίευση μελέτης του Δικτύου Ευρυδίκη με θέμα: «Equity in schools in Europe»

20-10-20 Δημοσίευση μελέτης του Δικτύου Ευρυδίκη με θέμα: «Equity in schools in Europe»

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσιεύει μία νέα  έκθεση με τίτλο: «Equity in school education in Europe» (Ισότητα και σχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη)

Τι είδους πολιτικές για την εκπαίδευση και εκπαιδευτικές δομές ευνοούν την ισότητα στην εκπαίδευση ;

Την απάντηση θα τη βρείτε στην έκθεση με τίτλο «Equity in school education in Europe» (Ισότητα και σχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη) .  Η έκθεση αυτή δίνει μία συνοπτική εικόνα των δομών και πολιτικών που επηρεάζουν την ισότητα στην σχολική εκπαίδευση. Συνδέει θεσμικά χαρακτηριστικά με τις μαθητικές επιδόσεις μέσα από διεθνείς δοκιμασίες μέτρησης των μαθητικών επιδόσεων όπως PISA, PIRLS και TIMSS. Εξετάζοντας 42 εκπαιδευτικά συστήματα, αναδεικνύονται  εκείνες οι δομές και πολιτικές εκπαίδευσης για την ισότητα  που συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα στις επιδόσεις των μαθητών.

Τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών συστημάτων που εξετάζονται και επιδρούν στην ισότητα στη σχολική εκπαίδευση, όπως  φαίνονται και στο ακόλουθο διάγραμμα, είναι:

 • η συμμετοχή στην Προσχολική Αγωγή και Φροντίδα,
 • η χρηματοδότηση των σχολείων,
 • η διαφοροποίηση και οι τύποι σχολείων,
 • η δυνατότητα επιλογής του σχολείου,
 • οι πολιτικές ένταξης στις σχολικές μονάδες,
 • η ύπαρξη συστημάτων παρακολούθησης,
 • η επανάληψη των τάξεων,
 • η σχολική αυτονομία,
 • η λογοδοσία των σχολικών μονάδων,
 • η υποστήριξη μη ευνοημένων σχολικών μονάδων,
 • η υποστήριξη των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις και η παροχή ευκαιριών για να μάθουν,

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στον συνδέσμο: https://europa.eu/!Hu49XQ

The report in pdf form

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *