02-11-20 Οδηγίες εφαρμογής νέας ΚΥΑ υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543 για λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

02-11-20 Οδηγίες εφαρμογής νέας ΚΥΑ υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543 για λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf

Επισημαίνουμε τη προσοχή σας στους νέους κανόνες:
1. Της παρ. 3 του άρθρου 1,
2. Του άρθρου 2 για χρήση μάσκας όπου πλέον ορίζεται υποχρεωτική τόσο σε εξωτερικούς όσο
και σε εσωτερικούς χώρους σε όλες τις σχολικές μονάδες της Επικράτειας ανεξαρτήτως συγχρωτισμού,
με δυνατότητα «διαλείμματος μάσκας» της παρ. 2 του άρθρου 2 και υπό τους όρους αυτής,
3. του άρθρου 3,
4. του άρθρου 5 για υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κυλικεία εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου
ανεξαρτήτως συγχρωτισμού,
5. της παρ. 10 του άρθρου 6 για ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥ-Λ, όσον αφορά στα εργαστηριακά μαθήματα
και στο εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων,
6. της νέας παρ. 3 του άρθρου 8,
7. του άρθρου 19 για Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και άλλων συναφών φορέων και
δομών όπου είναι πλέον υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς
χώρους, σε όλη την Επικράτεια,
8. του άρθρου 20 για την υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε
εξωτερικούς χώρους, σε όλη την Επικράτεια κατά τη διεξαγωγή εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά
σχολεία, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης
δεξιοτήτων, Ξενόγλωσσων Ινστιτούτων Εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών,
9. της παρ. 4 του άρθρου 21 για τη μεταφορά μαθητών σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και
Εκπ/σης (ΣΜΕΑΕ) Π/θμιας, Δ/θμιας και Επαγγελματικής Εκπ/σης.
Η διάρκεια ισχύος της με στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020 ΚΥΑ (Β΄ 4810) ορίζεται στο αρ. 24
αυτής, έως την 31.12.2020.

ΦΕΚ 4810_Β_31-10-2020

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *