Ανοικτή διαδικτυακή ενημέρωση/συζήτηση για το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας των Πειραματικών Σχολείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΑΜΙΑ, 09-04-2021

Ανοικτή διαδικτυακή ενημέρωση/συζήτηση για το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας των Πειραματικών Σχολείων

Τα Πειραματικά σχολεία είναι σχολικές μονάδες που ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Σκοπός τους, μεταξύ άλλων, είναι  η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, στη διδακτική των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι.,  η δοκιμή νέων προγραμμάτων σπουδών, ωρολογίων προγραμμάτων, διδακτικών εργαλείων, σχολικών εγχειρίδιων, διδακτικών μεθόδων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς επίσης και οι καινοτόμες παρεμβάσεις τόσο στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα όσο και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Γενικά είναι απαραίτητα για την εξέλιξη και τη βελτίωση κάθε εκπαιδευτικού συστήματος.

Η Στερεά Ελλάδα, είναι μία από τις λίγες Περιφέρειες της Ελλάδας που σε καμία περιφερειακή της ενότητα δεν λειτουργούν Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία. Την τρέχουσα σχολική χρονιά με την υπ. αριθμ. 2/ΔΕΠΠΣ/26-1-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΕΥ46ΜΤΛΗ-22Ι)εγκύκλιο/πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης τέτοιων σχολείων έπειτα από πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων ή πρόταση του/της Δ/ντή/ντριας Εκπαίδευσης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Στερεάς Ελλάδας διοργανώνει,

τη Δευτέρα 12/4/2021 στις 19:00,

διαδικτυακή εκδήλωση προκειμένου να αναδειχθεί η σπουδαιότητα του θέματος, να υπάρξει ενημέρωση σε βάθος, να διευκρινιστούν ασάφειες και να απαντηθούν απορίες.

Προσκεκλημένοι ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι η κα. Παπατσίμπα Λαμπρινή, προϊσταμένη του αυτοτελούς τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και ο Πρόεδρος ή μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της σχολικής κοινότητας της Στερεάς Ελλάδας (Γονείς και Εκπαιδευτικούς) μέσω των συνδέσμων:

Event number: 124 146 9914
Event password: 1234

 

 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα δοθεί η δυνατότητα στους παρισταμένους να υποβάλουν προφορικές και να καταθέσουν γραπτές ερωτήσεις μέσω ειδικού συνδέσμου.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια

 

Δρ. Ελένη Μπενιάτα

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.