24-05-21 Τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2020-2021 (Β΄1767)

24-05-21 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 48293/ΓΔ4/27-4-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2020-2021» (Β΄1767)

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Αποφασίζουμε
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 48293/ΓΔ4/27-4-2021 υπουργικής απόφασης που
τιτλοφορείται ως «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
διδακτικού έτους 2020-2021» (Β’ 1767), η οποία αντικαθίσταται ως εξής :
Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020-2021 των
ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών
Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών
Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 11η Ιουνίου
2021, ημέρα Παρασκευή. Για τη Γ’ τάξη των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και
Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων
(δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του
διδακτικού έτους 2020 – 2021 ορίζεται η 2α Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη.
Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.