2/6/2021: «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2021».

Εγκύκλιο με οδηγίες για  τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των  υποψηφίων των ΕΠΑΛ, που αρχίζουν στις 15 Ιουνίου (επιτηρητές, Βαθμολογικά Κέντρα, υποχρεωτική συμμετοχή εκπαιδευτικών, αυτοκόλλητα κλπ), εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

egkyklios_epal_panelladikes_21

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Σας ενημερώνουμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν από 15-06-2021 μέχρι και 28-6-2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί (Αρ.Πρωτ. ΥΠΑΙΘ Φ.153/52625/Α5/12-5-2021 και ΑΔΑ: 6Γ8Π46ΜΤΛΗ-ΖΧΒ).

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις παραπάνω πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση -Δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις σύμφωνα με τις Εγκυκλίους Φ.152/160568/Α5/23-11-2020 με ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2021» και Φ.152/26644/Α5/05-03-2021 με ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ) ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2021».

Μετά την υποβολή των Αιτήσεων -Δηλώσεων των υποψηφίων δημιουργήθηκε αρχείο υποψηφίων για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για όλα τα Τμήματα του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης Φ.153/79899/Α5/21-05-2019 (ΦΕΚ 1904 Β΄ και 1940 Β΄) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι να έχουν λάβει το απολυτήριο και το πτυχίο σύμφωνα με την ΥΑ Φ4/55515/Δ4/2021 (ΦΕΚ 2093 Β’).

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποκτήσει απολυτήριο και πτυχίο πριν την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της τακτικής περιόδου
του Ιουνίου 2021, η συμμετοχή του στις εξετάσεις θεωρείται άκυρη. Αν ο ίδιος υποψήφιος τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με:
– τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
– τις διατάξεις του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ Α΄ 25)
– τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ. 164/τ. Α΄), του άρθρου 51 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α’)και του άρθρου 13 του ν.4452/2017(ΦΕΚ 17 Α΄),
– τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 Β΄ και 1940 Β΄) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού
αριθμού εισακτέων …. και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
– τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ.151/24463/Β6/2009 (Φ.Ε.Κ. 422/τ.Β’/9-3-2009),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και

Γενικά, οι διατάξεις που αναφέρονται στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι αυστηρού δικαίου και απαιτούν συνεπή και αυστηρή εφαρμογή γιατί ΜΟΝΟ έτσι διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο του συστήματος επιλογής.

Το Υπουργείο Παιδείας τηρεί αρχείο όλων όσων έχουν ενταχθεί στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο οποίο είναι καταγραμμένο ποιοι και πότε έδωσαν
εξετάσεις στα μαθήματα της τελευταίας τάξης και τι βαθμούς έχει ο καθένας. Κατά συνέπεια δεν μπορεί κανένας να επωφεληθεί από βαθμολογικά δεδομένα που δεν δικαιούται. Η σωστή οργάνωση, η διεξαγωγή και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών είναι ευθύνη όλων μας.

Στα πλαίσια αυτά σας παρακαλούμε να προβείτε στις αναγκαίες και επείγουσες ενέργειές σας για τον καλύτερο συντονισμό και οργάνωση των εξετάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.