«Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε., Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), για το σχολικό έτος 2021-2022».

1. Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Α. Γυμνάσια Ε.Α.Ε. – Λύκεια Ε.Α.Ε.
Β. Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ)
Γ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
2. Ωρολόγια – Αναλυτικά Προγράμματα
Α. Γυμνάσια Ε.Α.Ε. & Λύκεια Ε.Α.Ε.
Β. Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ)
Γ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
3. Κατανομή μαθητών – Δημιουργία Τμημάτων
Α. Γυμνάσια Ε.Α.Ε.– Λύκεια Ε.Α.Ε.
Β. Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ)
2
Γ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
4. Ωράριο Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
5. Θέματα απουσιών– Χαρακτηρισμός φοίτησης
6. Κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών
7. Διδακτικά Βιβλία – Υποστηρικτικό Υλικό – Προσβασιμότητα
8. Προγράμματα Συνεκπαίδευσης
9. Σχολικοί Περίπατοι – Εκδρομές – Επισκέψεις
10. Επιμορφωτικές δράσεις
11. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
12. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
13. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool
14. Μεταφορά Μαθητών
leitourgia-eneegyl-eeeek-eidikwn-lukeiwn-2021-22

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.