Έξωση των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού από τα Κ.Ε.Σ.Υ.

_topothetiseis_ekpaideytikon_me_exeidikeysi_sti_symvoyleytiki_ston_epaggelmatiko_prosanatolismo_

ΘΕΜΑ: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούν με οργανική θέση σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Με την παρ. 8 του άρθρου 231, «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’» του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» ρυθμίζεται το ζήτημα των οργανικών θέσεων του προσωπικού των ΚΕ.Σ.Υ. ως ακολούθως: «…8. Οι οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις εκπαιδευτικών, μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και διοικητικού προσωπικού των ΚΕ.Σ.Υ. διατηρούνται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με εξαίρεση τις θέσεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος, οι οποίες καταργούνται. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π., που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον διαθέτουν τα λοιπά προσόντα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 31. Οι εκπαιδευτικοί των θέσεων που καταργούνται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, τοποθετούνται, εντός τριάντα ημερών (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε κενέςοργανικές θέσεις σχολικών μονάδων της επιλογής τους στην περιοχή μετάθεσης της έδρας του Κ.Ε.Σ.Υ., στο οποίο υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης της επιλογής τους στην περιοχή που επιθυμούν να
τοποθετηθούν, παραμένουν ως υπεράριθμοι στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέχρι την
οριστική τους τοποθέτηση.».
Ως εκ τούτου οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να ενημερώσουν
σχετικά τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με εξειδίκευση στη συμβουλευτική
στον επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούν με οργανική θέση σε Κέντρα
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και να ολοκληρώσουν την
ανωτέρω διαδικασία τοποθέτησης έως και τις 03-09-2021.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.