Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. 2016-2017

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το Ε.Α.Π. προσφέρει 6 Προγράμματα Προπτυχιακών (4.640 θέσεις) και 26 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (5.360 θέσεις).
Περισσότερες πληροφορίες εδώ