Κ.Ε.Σ.Υ. – Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Τηλέφωνο επικοινωνίας Κ.Ε.Σ.Υ. Φθιώτιδας:
22310 66162

Εmail: sep@kesy.fth.sch.gr

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί :
Δημήτρης Καλοδήμος
Γαλάτη Αργυρώ

Αποστολή και Αρμοδιότητες Κ.Ε.Σ.Υ.
Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ιδρύονται Κ.Ε.Σ.Υ. (Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) σύμφωνα με τον 4547/2018. Το Κ.Ε.Σ.Υ. Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία έχει ως περιοχή αρμοδιότητας τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών
παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.
Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την επίτευξη της αποστολής τους έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και είναι οι εξής:
Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό:
α) στους μαθητές, καθώς και στους γονείς ή στους
κηδεμόνες τους:
– σε ομαδικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών που
αφορούν την υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας στις
σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς
τους, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ζητήματα σχετικά με την αγορά εργασίας, τα προγράμματα
σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και τα συστήματα εισαγωγής σε αυτήν,
καθώς και με την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ομαλής μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας,
– σε ατομικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού που αφορούν τη συγκρότηση και τη βέλτιστη
ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου, την υποστήριξη της αυτοαντίληψης και της αυτογνωσίας, την ενδυνάμωση της δυνατότητας αντιμετώπισης δυσκολιών λήψης απόφασης και την εν γένει μέριμνα σύνδεσης της λήψης απόφασης με τα στοιχεία της προσωπικότητας του συμβουλευόμενου μαθητή,
β) στους εκπαιδευτικούς, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.