https://kesy.fth.sch.gr/sep/

Εκπαιδευτικός υπεύθυνος στον επαγγελματικό προσανατολισμό
Γαλάτη Αργυρώ
τηλ: 2231066162 & 2231066163

Εκπαιδευτικός υπεύθυνος στον επαγγελματικό προσανατολισμό:
Καλοδήμος Δημήτρης
τηλ: 2231066162 & 2231066163

Τα καθήκοντα του υπευθύνου επαγγελματικού προσανατολισμού καθορίζονται στο άρθρο 16 της ΥΑ με Αριθμ. 211076/ΓΔ4/2018 “Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους”.
Στο άρθρο 16 αναφέρεται μεταξύ άλλων καθηκόντων :
θ) Την υλοποίηση ατομικών υποστηρικτικών συνεδριών σε μαθητές/τριες Β ́ και Γ ́ Λυκείου με στόχο:αα) τη διερεύνηση επιθυμιών, προσδοκιών, συναισθημάτων, πεποιθήσεων, δυσκολιών, ιδιαίτερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων που καθορίζουν τον τρόπο και την επιλογή επαγγέλματος,ββ) τη διευκόλυνση για την αντιμετώπιση εσωτερικών ή εξωτερικών εμποδίων, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες, να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες και να δομηθεί ένα κατάλληλο σχέδιο δράσης προκειμένου οι μαθητές/τριες να μεταβούν ελεύθερα, ομαλά και ικανοποιητικά στην νέα εκπαιδευτική ή/και εργασιακή ζωή,γγ) την ενίσχυση ζητημάτων αυτογνωσίας και αυτοαποτελεσματικότητας και δδ) τη συνδρομή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου/ίας για την εισαγωγή στην  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.