ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2
Λαμία 351 32
Τηλ: 22310-66162, 66163
e-mail: mail@kesy.fth.sch.gr

Η Ίδρυση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) προβλέπεται στο άρθρο 6 του νόμου 4547/2018 και η κατανομή των θέσεων από το ΦΕΚ 3233Β/2018.

Στο Κ.Ε.Σ.Υ. Φθιώτιδας προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις :
ΠΕ60 ή ΠΕ61 (Νηπιαγωγών)2
ΠΕ70 ή ΠΕ71 (Δασκάλων) 3
ΠΕ02 (Φιλολόγων) 2
ΠΕ03(Μαθηματικών) ή ΠΕ04 (Φυσικών επιστημών) 1
ΠΕ21 – Λογοθεραπευτών 1
ΠΕ23- Ψυχολόγων 3
ΠΕ28- Φυσιοθεραπευτών 1
ΠΕ29- Εργοθεραπευτών 1
ΠΕ30- Κοινωνικών Λειτουργών 3
Εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό 2
Διοικητική Υπάλληλος 1

Οργάνωση-Λειτουργία (ΦΕΚ 5614Β/2018)
Τα Κ.Ε.Σ.Υ., λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου  μέχρι και τη 20η Ιουλίου εκάστου έτους, κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως, από ώρες 08:00 έως 16:00. Το ωράριο των εκπαιδευτικών και του Ε.Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται στις έξι (6) ώρες ημερησίως και τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίως και του διοικητικού προσωπικού στις οκτώ (8) ώρες ημερησίως και σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. Το ωράριο
λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Υ. μπορεί να παρατείνεται έως τις 19:00 για μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας με
απόφαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού, εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα και οι συνθήκες του χώρου και της διαθεσιμότητας του προσωπικού για επαρκή κάλυψη όλων των ωρών το επιτρέπουν. Κατά τις ημέρες απογευματινής λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται, με απόφαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού, τα μέλη του εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, που προσφέρει υπηρεσία, τηρώντας σε κάθε περίπτωση, ημερησίως, το 6ωρο ωράριό του.
Τα Κ.Ε.Σ.Υ. δεν λειτουργούν από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 1η Ιανουαρίου και από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη της Διακαινησίμου εκάστου έτους.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΤΟ ΚΕΣΥ ΦΘΙΩΙΙΔΑΣ

Latitude: 38° 52′ 55,52868″N
Longitude: 22° 26′ 15,3114″E