17-03-2020 Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

ΥΠΑΙΘ 2

17-03-2020 Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Η απόφαση για τα ΚΕΣΥ σε μορφή pdf 

Source: MinEdu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code