Ομάδα θεραπευτριών του Τμήματος Παιδιών & Εφήβων  από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Ι.Ε.Θ.Σ.) απευθύνονται στα ίδια τα παιδιά  για να υποστηρίξουν τις δυνάμεις αυτοϋπευθυνότητας,  να προσφέρουν βοήθεια για αυτοβοήθεια  και για να συνδιαμορφώσουν τις ειδικές συνθήκες  στις οποίες είναι αναγκασμένη να ζει η οικογένεια. Η συγγραφική ομάδα: Α. Καλαντζή-Αζίζι, Α. Παναγιωτοπούλου, Κ. Σοφιανοπούλου, Ψυχολόγος, Ελευθεριάδου, Eπιμέλεια κειμένου: Κ. Πουλάκη-Ευταξιοπούλου.

Η συνέχεια στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Θ.Σ.

https://www.ibrt.gr/edu/index.php?q=IK&fbclid=IwAR2EaCmm0yyhRyaS69r0T26ZyV9nQlzw5OTMRS8lXksMfaRQ_Ntv-HY2Rnw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code