ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση-επισημάνσεις με τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021 για θέματα παράλληλης στήριξης, τμημάτων ένταξης, ΕΔΕΑΥ, αξιολογήσεων».

ΣΧΕΤ.: η υπ΄ αριθμ. 65491/Δ3/07-06-2021 εγκύκλιος της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄ μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

 Θεωρήσαμε συνειδητά σκόπιμο να μην αποσταλεί και από το Κ.Ε.ΣΥ. ένα ακόμη έγγραφο για διάφορες ενέργειες από την πλευρά σας, λόγω πολλών υποχρεώσεων και αλλαγών, πέρα από την όλη κατάσταση που δημιούργησε η πανδημία λόγω COVID-19 κατά το σχολικό έτος που διανύουμε και παρατάθηκε για τις σχολικές μονάδες. Ωστόσο, λόγω πολλών ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας και προσκόμισης στο Κ.Ε.Σ.Υ. εγγράφων με ελλιπή στοιχεία, υπενθυμίζουμε και επισημαίνουμε τα παρακάτω:

  1.  Απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αίτησης παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό ή στήριξη από Ε.Β.Π. σε σχολείο, αποτελεί η ύπαρξη γνωμάτευσης με ισχύ. Τότε και μόνο τότε, το Υπόδειγμα 1 και το Υπόδειγμα 2 αφού συμπληρωθούν, αποστέλλονται ΜΟΝΟ στις Διευθύνσεις και ΟΧΙ στο Κ.Ε.Σ.Υ. (Κεφάλαιο Α και Β στην εγκύκλιο). Στο Κ.Ε.Σ.Υ. και ΜΟΝΟ στο Κ.Ε.Σ.Υ., αποστέλλονται οι παιδαγωγικές εκθέσεις των εκπαιδευτικών που έκαναν παράλληλη στήριξη με το Υπόδειγμα 3 και το Λογότυπο ΕΣΠΑ σε όλες τις σελίδες. Στις περιπτώσεις που η έγκριση της υποστήριξης είναι από τη ΔΕΔΑ, οι παιδαγωγικές εκθέσεις, αποστέλλονται στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Η παιδαγωγική έκθεση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της παράλληλης στήριξης και μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν και το έντυπο του ΠΕΚΕΣ, το οποίο υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Σ.Υ. (ΕΝΤΥΠΑ), αφού προσθέσουν το Λογότυπο σε όλες τις σελίδες. Στην περίπτωση που αποστέλλονται παιδαγωγικές εκθέσεις με ελλιπή στοιχεία, θα ενημερώνονται τα σχολεία μόνο με ηλεκτρονικό μήνυμα από το Κ.Ε.Σ.Υ. για την αποτύπωση σε γραπτό τεκμήριο.
  2. Θεωρούμε πώς αποτελεί επαγγελματική, ηθική και παιδαγωγική υποχρέωση από το προσωπικό Ε.Β.Π., η αποστολή έκθεσης χωρίς λογότυπο, για τους φακέλους που τηρούνται στο Κ.Ε.Σ.Υ. ειδικά στις περιπτώσεις που ζητείται η συνέχιση της στήριξης από Ε.Β.Π., προσωπικό που αποστέλλει και χρηματοδοτεί η πολιτεία.
  3. Σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται το Κ.Ε.Σ.Υ. στην περίπτωση υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή (σελίδα 12, 13 & 14 στην εγκύκλιο). Τα αιτήματα και τα δικαιολογητικά για στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή αποστέλλονται ΜΟΝΟ στις Δ/νσεις Εκπ/σης.
  4. Οι Σχολικές Μονάδες που έχουν Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.) και λειτουργεί, πρέπει κατά τη γνώμη μας, να προβλέψουν-αποτυπώσουν, σε Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων, τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί το Τ.Ε. να υποστηρίξει μαθητές με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και είναι ανάγκη να τύχουν παράλληλης στήριξης. Στην σχετική εγκύκλιο, μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι η παράλληλη στήριξη-Συνεκπαίδευση γίνεται σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης), περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3699/2008 (199 Α΄). Ειδικά για την τρέχουσα σχολική χρονιά ο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 που θα συμπληρωθεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης περιλαμβάνει και το στοιχείο της ύπαρξης Τ.Ε. στη σχολική μονάδα.
  5. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες από τη Διεπιστημονική Ομάδα του Κ.Ε.Σ.Υ. να εξεταστούν με επιστημοσύνη και κάθε νομιμότητα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, όλα τα αιτήματα περί παράλληλης στήριξης που έχουν πρωτοκολληθεί στο Κ.Ε.Σ.Υ. μέχρι και 18-6-2021. Ωστόσο, ακόμη και την Πέμπτη 24-6-2021 είχαμε ενημέρωση από σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπ/σης κυρίως, ότι θα αποστείλουν ανάλογα αιτήματα λόγω της παράτασης του σχολικού έτους 2020-2021. Είναι ευνόητο ότι τα αιτήματα αυτά θα εξεταστούν από το Σεπτέμβριο 2021, καθώς η σχετική χρονική παράταση για τα σχολεία, δεν συμπαρέσυρε και ανάλογη παράταση των συμβάσεων του προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. που λήγουν στις 30-6-2021.
  6. Αντίγραφα των συνοπτικών εκθέσεων των ΕΔΕΑΥ, όπου λειτουργούν, να παραμένουν οπωσδήποτε στο αρχείο των σχολείων, να περιλαμβάνουν τα ονοματεπώνυμα των ΠΕ 23, ΠΕ 30 & ΠΕ70/ΠΕ71 και να υπογράφονται οπωσδήποτε από τους Προέδρους των ΕΔΕΑΥ, πριν αποσταλούν στο Κ.Ε.Σ.Υ. (κατά προτίμηση ηλεκτρονικά μέχρι 30-7-2021).
  7. Συμβουλευτικά σας προτείνουμε να μην τοποθετείτε φακέλους με δικαιολογητικά σε κίτρινα κουτιά των ΕΛΤΑ, γιατί λόγω έλλειψης διανομέων δεν παραλαμβάνονται κάθε ημέρα. Επικοινωνείτε κατά την κρίση σας με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τις ημερομηνίες και εάν χρειάζεται να έχουν διαθέσιμους αριθμούς πρωτοκόλλων.
  8. Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε το κινητό του Προϊσταμένου για πληροφορίες από ώρα 14.30΄μέχρι 22.00΄.
  9. Θα συνεχιστεί η λειτουργία του Κ.Ε.Σ.Υ. έως 10-7-2021 μέχρι και ώρα 19.00, όπως ξεκίνησε από 1-6-2021. Ειδικά για το Σάββατο 26-6-2021 και 3-7-2021 θα είναι ανοικτό από ώρα 8.00΄ έως και 18.00΄για εξυπηρέτηση κοινού και εκπαιδευτικών.
  10. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία-δευκρίνηση και συνεργασία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code