Προβολή αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Απαλλάσσουμε, από τα καθήκοντα του Προϊσταμένου του ΚΕΣΥ Φθιώτιδας τον εκπαιδευτικό
Μπαρμπάτση Ιωάννη, κλάδου ΠΕ70 ΕΑΕ, με Α.Μ.:568010, της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας, για
τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του.
Η Περιφερειακή Διευθύντρια
Δρ. Ελένη Π. Μπενιάτα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code