Καλή σχολική χρονιά!

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/3-8-21) τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) μετονομάστηκαν σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Φθιώτιδας

Αλβέρτη Βασιλική ΠΕ30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code